ಚಾರ್ಮಾಡಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಯಣ
ತೊಡಬೇಕು ನಾವು ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಣ ||
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನವಿರಾದ ಹಸಿರ ವನ
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕುಣಿದು ತಣಿಯುತಿದೆ ಮನ ||

@ Triple K :)

ಚಾರ್ಮಾಡಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s