ನಾ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ,
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ಒಂದೆಡೆ,
ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಮಗದೊಂದೆಡೆ,
ಎಂತಾದರೂ ನಾ ನಿನ್ನ
ಅಭಿಮಾನಿ!?

@ Triple K 🙂

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ – ಅಭಿಮಾನ

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s