ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು

ಸಾಲು ಸಾಲು ಮರಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ತೆಂಗು ಮರಗಳು
ನೀಲ ಮೇಘ ಕೆಂಪು ಭುವಿ
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಗರಿಗಳು.

ಅದರ ನಡುವೆ ಹಸಿರ ಸಾಲು
ಎಂತಾ ಸಾಲು? ತೆಂಗು ಸಾಲು
ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರ ಅಡಿಕೆ ಹಾಸು.

ದೀರ್ಘ ದೀರ್ಘ ಬಯಲು ನಾಡು
ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು
ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲು
ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ನಾಡು.

ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ಬೀಡು
ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬೀಡು
ಸಿರಿ ಸಂತರ ಸಿದ್ದರ
ಕಾಮಧೇನು ಗೂಡು.

ಚೆಲುವಿನ ತುಮ್ಮೆಗೂರು
ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಊರು
ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಊರು
ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು.

@ Triple K 🙂

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s